About

Middels fotografie probeer ik te laten zien hoe mooi en sfeervol natuur om ons heen kan zijn

Het in de natuur zijn werkt voor mij louterend en bevrijdend. Dat is eigenlijk al zo vanaf mijn kinderjaren toen ik, achterop de fiets gezeten bij vader of moeder, het prachtige Twentse land aan mij voorbij zag trekken. Natuur heeft geen oordeel, kent geen verwachtingen en geeft mij alle mogelijkheid om in weg te dromen.

Natuur is een plek waar ik mezelf kan zijn en tot rust kan komen. Waar ik graag luister naar geluiden van vogels die zingen en kwetteren, bladeren die zachtjes ruisen in de wind en ik geniet van de geur van de aarde die mij tegemoet komt. Natuur zoals ik die ervaar in het bos, het platteland of aan zee, geeft mij altijd goede zin - ook als het iets minder gaat.

Vanaf het moment dat ik mijn eerste digitale camera mét een macrostand in handen kreeg is mijn liefde voor natuurfotografie aangewakkerd en ontstond een toenemend verlangen om schoonheid van de natuur vast te leggen en te delen met anderen Dit is een hobby geworden waarbij ik iedere dag nog bijleer over mijzelf, als ook over techniek, compositie, mogelijkheden en toepassingen. Ik hoop dat mijn beelden een weergave hiervan zijn.

 

Bedankt voor bezoeken van mijn site -  uw feedback wordt zeer gewaardeerd!
Laura van der Burgt,
Roosendaal

 

 

Through photography I try to visualize the beauty of nature around us

Since I was a child my father and mother took me on their bikes for Sunday trips trough our backcountry (Twente). I believe these have been the moments, passing by the beautiful fields and woods, I fell in love with nature. Being part of it feels so peacefully and liberating and probably it is because nature has no judgment, has no expectations and gives me all the opportunity for daydreaming.

Nature is still a place where I can be myself and enjoy relaxing moments. I like to listen to sound of birds singing and leaves rustling gently in the wind and to smell the earth where my feet thouch the ground. Nature as I experience in the forest, the countryside or by the sea, always brings good mood - even in lesser times.

When I got my first digital camera with a macro setting my love for nature photography was fueled and resulted in a increasing desire to capture the beauty of all the little things that we couldn't see with our naked eyes. I enjoyed this new discovered world so much that it became my most important hobby. Some would say a passion. I hope that my images are a reflection of this.

 

Thanks for watching my website - please feel free to comment

Laura van der Burgt,
Roosendaal - The Netherlands